فعالسازی پایانه فروشگاهی در پروژه فناپ آذرپال

لطفا جهت فعالسازی پایانه فناپ و دریافت اطلاعات و فرم های لازم در خصوص فعالسازی دستگاه کارتخوان ابتدا حقیقی و یا حقوقی بودن دستگاه را مشخص کرده و سپس مندرجات مربوطه را به دقت مطالعه و مراحل را طبق دستور العمل خواسته شده طی بفرمائید.

 

  • پذیرنده حقیقی
  • پذیرنده حقوقی

پذیرنده گرامی جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان خود در پروژه فناپ لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و طبق دستور العمل درج شده اقدام نمائید. 

مدارک لازم جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان به صورت حقیقی :

1. تصویر کارت ملی ( پشت و رو)

2. تصویر شناسنامه

3. تصویر صفحه توضیحات شناسنامه در صورت داشتن توضیحات

4. تائیدیه شبای حساب منتخب جهت اتصال به دستگاه کارتخوان با مهر و امضا بانک/ تصویر دسته چک حساب منتخب

5. تائیدیه آدرس پستی

6. تصویر فرم های مربوط به پروژه مانند نمونه موجود در فایل دانلود و تصاویر زیر

نکات قابل توجه در پر کردن فرم ها : 

* فرم درخواست می بایست مطابق نمونه موجود تکمیل گردد.

* چنانچه متقاضی دارای جواز کسب یا اجاره نامه و یا سند مالکیت باشد نیازی به تکمیل فرم استشهاد نیست.

*  در تکمیل فرم استشهاد محلی مهرهای مربوط به کسبه های استشهاد نباید تکراری باشند ، و خود پذیرنده نمی تواند مهر فروشگاه خود را به عنوان مهر کسبه دراستشهاد بزند.

فرم استشهاد فناپ | آذرپال فرم درخواست کارتخوان بانکی فناپ | آذرپال  قرارداد پذیرندگی فناپ 1| آذرپال  قرارداد پذیرندگی فناپ 2 | آذرپال   فرم نصب فناپ | آذرپال  فرم نصب فناپ 2 | آذرپال   

بعد از تکمیل مدارک فوق جهت فعالسازی دستگاه تمامی مدارک را به صورت یک فایل زیب به شماره تلگرام 09914413616 ارسال نمائید و منتظر دریافت پاسخ از طرف کارشناسان ما باشید.
برای سهولت برقراری ارتباطات با کارشناسان می توانید جهت ارسال فایل زیپ مدارک روی گزینه ارسال مدارک کلیک کنید.

پذیرنده گرامی جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان خود در پروژه فناپ لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و طبق دستور العمل درج شده اقدام نمائید. 

مدارک لازم جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان به صورت حقوقی :

1. تائیدیه شبای حساب منتخب برای اتصال به دستگاه کارتخوان به نام واحد حقوقی با مهر وامضای بانک/ تصویر دسته چک بنام واحد حقوقی

2. تائیدیه کد پستی

3. تصویر تمامی صفحات اساسنامه 

4. روزنامه رسمی آخرین تغییرات

5. آگهی تاسیس واحد حقوقی

6. مدارک شناسایی صاحبان امضا که در آگهی ثبت و روزنامه رسمی عنوان شده اند {مدارک شناسایی شامل : کارت ملی( پشت و رو)  / صفحه اول شناسنامه (هر دو طرف)}

7. تصویر فرم های مربوط به پروژه مانند نمونه موجود در فایل دانلود و تصاویر زیر

فرم درخواست کارتخوان بانکی - حقوقی | آذرپال   قرارداد پذیرندگی فناپ - حقوقی 1 | آذرپال  قرارداد پذیرندگی فناپ - حقوقی 2 | آذرپال   فرم نصب فناپ - حقوقی 1 | آذرپال  فرم نصب فناپ - حقوقی 2 | آذرپال   

بعد از تکمیل مدارک فوق جهت فعالسازی دستگاه تمامی مدارک را به صورت یک فایل زیب به شماره تلگرام 09914413616 ارسال نمائید و منتظر دریافت پاسخ از طرف کارشناسان ما باشید.
برای سهولت برقراری ارتباطات با کارشناسان می توانید جهت ارسال فایل زیپ مدارک روی گزینه ارسال مدارک کلیک کنید.