فعالسازی پایانه فروشگاهی در پروژه فن آوا کارت آذرپال | آذرپال ، ارائه دهنده خدمات کارتخوان های بانکی

لطفا جهت دریافت اطلاعات و فرم های لازم در خصوص فعالسازی پایانه فن آوا کارت (یکتا) ابتدا حقیقی و یا حقوقی بودن دستگاه را مشخص کرده و سپس مندرجات مربوطه را به دقت مطالعه و مراحل را طبق دستور العمل خواسته شده طی بفرمائید.

  • پذیرنده حقیقی
  • پذیرنده حقوقی

مراحل فعالسازی حقیقی دستگاه در پروژه یکتا

پذیرنده گرامی جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان خود در پروژه یکتا لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و طبق دستور العمل درج شده اقدام نمائید. 

مدارک لازم جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان به صورت حقیقی :

1. تصویر کارت ملی ( پشت و رو)

2. تصویر شناسنامه

3. تصویر صفحه توضیحات شناسنامه در صورت داشتن توضیحات

4. تائیدیه شبای حساب منتخب جهت اتصال به دستگاه کارتخوان با مهر و امضا بانک

5. تائیدیه کد پستی

6. تصویر فرم های مربوط به پروژه مانند نمونه موجود در فایل دانلود و تصاویر زیر

نکات قابل توجه در پر کردن فرم ها : 

* در تکمیل فرم استشهاد محلی چنانجه متقاضی دستگاه کارتخوان دارای مهر باشد بهتر است از مهر استفاده کند در غیر این صورت اثر انگشت الزامی است.

* در تکمیل فرم استشهاد محلی حتما و الزاما باید کسبه های محلی مهر فروشگاه داشته باشند.

* در تکمیل فرم استشهاد محلی آدرس فروشگاه الزاما باید با آدرس مندرج در تائیدیه کدپستی یکسان باشد.

* در تکمیل فرم درخواست پایانه فروش در قسمت مشخصات فروشگاه ، آدرس فروشگاه مطابق آدرس مندرج در تائیدیه کدپستی تکمیل گردد.

* در تکمیل فرم درخواست پایانه فروش شماره تلفن درج شده در مشخصات فروشگاه در برگه پرفراژ چاپ خواهد شد پس در نوشتن شماره تماس دقت فرمائید.

* در تکمیل فرم درخواست پایانه فروش شماره شبای درج شده به صورت شماره حساب پیش فرض خواهد بود پس چنانچه درخواست اتصال بیش از یک حساب به دستگاه خود را دارید در تکمیل این قسمت دقت بیشتری داشته باشید.

* پروژه یکتا قابلیت فعالسازی دستگاه بر روی 3 حساب به طور همزمان را داراست ، لذا در صورتی که تمایل به فعالسازی بیش از 1 حساب را دارید درهنگام ارائه مدارک ارائه تائیدیه شابا برای هر حساب به صورت جداگانه الزامی است.

* در تکمیل تمامی فرم ها چنانچه متقاضی دارای مهر نباشد باید اثر انگشت وی جایگزین مهر شود.

فرم استشهاد محلی فن آوا کارت | آذرپال فرم درخواست پایانه فروش فن آوا کارت | آذرپال  قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت 1 | آذرپال  قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت 2 | آذرپال   قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت 3 | آذرپال     قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت 4 | آذرپال      قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت 5 | آذرپال      قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت 6 | آذرپال

بعد از تکمیل مدارک فوق جهت فعالسازی دستگاه تمامی مدارک را به صورت یک فایل زیب به شماره تلگرام 09914413616 ارسال نمائید و منتظر دریافت پاسخ از طرف کارشناسان ما باشید.
برای سهولت برقراری ارتباطات با کارشناسان می توانید جهت ارسال فایل زیپ مدارک روی گزینه ارسال مدارک کلیک کنید.

ارسال مدارک

دانلود فرم های فعالسازی پایانه فن آوا

مراحل فعالسازی حقوقی دستگاه در پروژه یکتا

پذیرنده گرامی جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان خود در پروژه یکتا لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و طبق دستور العمل درج شده اقدام نمائید. 

مدارک لازم جهت فعالسازی دستگاه کارتخوان به صورت حقوقی :

1. تائیدیه شبای حساب منتخب برای اتصال به دستگاه کارتخوان به نام واحد حقوقی با مهر وامضای بانک

2. تائیدیه کد پستی

3. صفحه اول اساسنامه 

4. روزنامه رسمی معرفی صاحبان امضا

5. آگهی تغییرات روزنامه رسمی (در صورت داشتن تغییرات)

6. آگهی ثبت و یا پرینتپاسخ استعلام سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور از سامانه اینترنتی بازبینی شناسه ملی

7. مدارک شناسایی صاحبان امضا که در آگهی ثبت و روزنامه رسمی عنوان شده اند {مدارک شناسایی شامل : کارت ملی( پشت و رو)  / صفحه اول شناسنامه (هر دو طرف)}

8. تصویر فرم های مربوط به پروژه مانند نمونه موجود در فایل دانلود و تصاویر زیر

فرم درخواست پایانه فن آوا کارت - حقوقی | آذرپال قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت - حقوقی 1 | آذرپال    قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت - حقوقی 2 | آذرپال   قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت - حقوقی 3 | آذرپال     قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت - حقوقی 4 | آذرپال      قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت - حقوقی 5 | آذرپال      قرارداد پذیرندگی فن آوا کارت - حقوقی 6 | آذرپال

بعد از تکمیل مدارک فوق جهت فعالسازی دستگاه تمامی مدارک را به صورت یک فایل زیب به شماره تلگرام 09914413616 ارسال نمائید و منتظر دریافت پاسخ از طرف کارشناسان ما باشید.
برای سهولت برقراری ارتباطات با کارشناسان می توانید جهت ارسال فایل زیپ مدارک روی گزینه ارسال مدارک کلیک کنید.

ارسال مدارک

دانلود فرم های فعالسازی پایانه فن آوا